Drager

Stichting

Stichting De Vier Schepel is de drager van de visie en de missie van biologisch landbouwbedrijf De Grote Wiede in Hulshorst.

Missie & Visie

De Grote Wiede biedt een omgeving waar we erkennen en eraan bijdragen dat alles; bodem, plant, dier, mens; zichtbaar of onzichtbaar samenhangt, van betekenis is, een ontwikkelingsbehoefte een toegevoegde waarde heeft.

Het is een plek waar iedereen zichzelf is en waar we met zorg voor elkaar en de omgeving leven en werken op het ritme van de biologische landbouw.
De ge-hele mens staat centraal.
Dat betekent dat er aandacht is voor de samenhang van lichamelijke, psychisch-emotionele, sociale én geestelijke aspecten.
Iedereen is nodig, ieder met een eigen ontwikkelwens en talenten.

Het samen leven en werken op de boerderij biedt een veilige bedding om deze ontwikkelwensen en talenten tot uiting te brengen.

Zorg

Stichting De Vier Schepel is, zonder winstoogmerk, de drager van de visie en de missie van Zorgboerderij de Grote Wiede.
Vijf volwassenen met een verstandelijke beperking vonden hun weg naar de Boerderij voor een 24-uurswoon- en werkplek met (intensieve) begeleiding. Daar sluiten per dag zo’n 20 hulpboeren voor hun begeleid-werk bij aan.
Kwaliteitsborging vind plaats aan de hand van het Kwaliteitskader en Kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit Laat je Zien’. Voor meer informatie kijk op: kljz.nl

Statutaire doel is het bieden van een omgeving die bijdraagt aan het welzijn van mensen met een beperking vanuit verschillende achtergronden, waarbij de Landbouw het middel is.

Raad van Toezicht

Éen directeur/bestuurder, Gea van Klompenburg, is binnen het kader van de CAO Gehandicaptenzorg in dienst van de Stichting.

Onbezoldigd toezicht komt van Paul Baks (voorzitter), Kees Goudzwaard, Giliam Boogerd en Marieke Luitjes. Zij voegen hun expertise op zorg, kwaliteit en financiën toe.

Naast persoonlijk contact met de bestuurder, bieden het kwaliteitsjaarverslag, de financiële jaarverantwoording, de vergaderstructuur, contact met de Cliëntenraad én regelmatige aanwezigheid op de Boerderij, mogelijkheden tot Toezicht.

Cliëntenraad

De Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen (Wmcz) geeft kaders en aan het organiseren van inspraak en medezeggenschap.

De huidige Cliëntenraad, Margot, Hanneke en Brigitte, zoeken geïnteresseerden om hen te ondersteunen in deze dankbare taak.

Een lidmaatschap bij het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg ondersteunt hen en biedt een welkom-e learning voor nieuwe leden van de Raad.

Neem contact op via onderstaande button voor je vragen, thema’s, opmerkingen of interesse.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de boerderij.